Được xếp hạng 0 5 sao
1.190.000 
Cửa hàng:  Kitchen Koncept
Được xếp hạng 0 5 sao
37.500 
Cửa hàng:  ECOHUB