Mới
Được xếp hạng 0 5 sao
1.190.000 
Cửa hàng:  Kitchen Koncept
0 trên 5
Được xếp hạng 0 5 sao
37.500 
Cửa hàng:  ECOHUB
5 trên 5