Được xếp hạng 0 5 sao
1.790.000 
Cửa hàng:  Nội thất MOHO