Kệ đứng, tủ kệ

Kệ gia vị decor

Được xếp hạng 0 5 sao
350.000 
Cửa hàng:  Đậu Decor&Gift

Tủ/ kệ/ hộp đựng đồ

Kệ gia vị gỗ (Wooden spice rack)

Được xếp hạng 0 5 sao
305.000 
Cửa hàng:  Đậu Decor&Gift

Kệ đứng, tủ kệ

Kệ gỗ ba tầng

Được xếp hạng 0 5 sao
560.000 
Cửa hàng:  Đậu Decor&Gift
Nổi bật

Kệ đứng, tủ kệ

Kệ kính khung inox

Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000 
Cửa hàng:  Đậu Decor&Gift
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 
Cửa hàng:  Đậu Decor&Gift

Kệ đứng, tủ kệ

Kệ thang treo hai tầng

Được xếp hạng 0 5 sao
590.000 
Cửa hàng:  Đậu Decor&Gift

Kệ gắn tường

Kệ treo tường xinh xắn

Được xếp hạng 0 5 sao
180.000 
Cửa hàng:  Đậu Decor&Gift