Được xếp hạng 0 5 sao
3.100.000 
Cửa hàng:  SATO OFFICIAL STORE