Được xếp hạng 0 5 sao
2.800.000 
Cửa hàng:  SATO OFFICIAL STORE