Được xếp hạng 0 5 sao
180.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
195.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
1.450.000 

Đồ dùng khác cho khu vực ăn

Hũ tăm litte bear

Được xếp hạng 0 5 sao
380.000 

Miếng vải lót chén dĩa trên bàn

Lót ly gốm xử

Được xếp hạng 0 5 sao
95.000 

Đồ móc, máng

Móc treo dép

Được xếp hạng 0 5 sao
75.000 

Tô, Chén, Đĩa

Series honeycomb

Được xếp hạng 0 5 sao
240.000 

Tô, Chén, Đĩa

Set 6 bát men lam Nhật

Được xếp hạng 0 5 sao
500.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
3.250.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
620.000