Logo
0 trên 5

Tre Viet

25%
Được xếp hạng 0 5 sao
33%
15.000 
20.000 
13%
Được xếp hạng 0 5 sao
20.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 
4%
Được xếp hạng 0 5 sao
4%
230.000 
240.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
369.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
25.000 

Miếng vải lót chén dĩa trên bàn

Bộ lót ly mây – rattan coasters set

11%
Được xếp hạng 0 5 sao
11%
160.000 
180.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Bộ muỗng nĩa dao gỗ dừa làm quà…

Được xếp hạng 0 5 sao
89.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Bộ ống hút tre và muỗng nĩa gỗ…

14%
Được xếp hạng 0 5 sao
14%
79.000 
92.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
339.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
499.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
439.000 

Nhu yếu phẩm

Bút bi tre – bamboo pen

Được xếp hạng 0 5 sao
30.000 
16%
Được xếp hạng 0 5 sao
10%
20.000 
22.000 
13%
Được xếp hạng 0 5 sao
14%
35.000 
40.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000 
17%
Được xếp hạng 0 5 sao
20%
50.000 
60.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Dao gỗ dừa – coconut wooden knife

19%
Được xếp hạng 0 5 sao
24%
17.000 
21.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Dao gỗ mun – ebony wooden knife

14%
Được xếp hạng 0 5 sao
14%
18.000 
21.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
45%
Được xếp hạng 0 5 sao
82%
110.000 
200.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
23%
Được xếp hạng 0 5 sao
30%
100.000 
130.000 
3%
Được xếp hạng 0 5 sao
3%
340.000 
350.000 
3%
Được xếp hạng 0 5 sao
3%
370.000 
380.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Đũa cái – đũa chiên xào gỗ dừa…

33%
Được xếp hạng 0 5 sao
33%
10.000 
15.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Đũa gỗ dừa – coconut wooden chopsticks

13%
Được xếp hạng 0 5 sao
14%
3.500 
4.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Đũa tre tự nhiên không hoá chất –…

Được xếp hạng 0 5 sao
3.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Gác đũa gỗ dừa – kê đũa thìa…

9%
Được xếp hạng 0 5 sao
9%
10.000 
11.000 
5%
Được xếp hạng 0 5 sao
5%
360.000 
380.000 
5%
Được xếp hạng 0 5 sao
5%
390.000 
410.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
20%
Được xếp hạng 0 5 sao
25%
160.000 
200.000 
20%
Được xếp hạng 0 5 sao
25%
160.000 
200.000 
5%
Được xếp hạng 0 5 sao
5%
190.000 
200.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
220.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
250.000 
10%
Được xếp hạng 0 5 sao
10%
180.000 
200.000 
20%
Được xếp hạng 0 5 sao
25%
160.000 
200.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
165.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000 
5%
Được xếp hạng 0 5 sao
5%
400.000 
420.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
90.000 
17%
Được xếp hạng 0 5 sao
17%
200.000 
240.000 

Hộp đựng thực phẩm

Hộp tre đựng trà – tea container

29%
Được xếp hạng 0 5 sao
41%
85.000 
120.000 
27%
Được xếp hạng 0 5 sao
45.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
200.000 
10%
Được xếp hạng 0 5 sao
11%
27.000 
30.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
162.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
180.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
35.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
20%
Được xếp hạng 0 5 sao
20%
20.000 
25.000 

Miếng vải lót chén dĩa trên bàn

Lót mây – rattan placemat

27%
Được xếp hạng 0 5 sao
6%
17.000 
18.000 
17%
Được xếp hạng 0 5 sao
17%
25.000 
30.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
80.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
12.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
28.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
60.000 
15%
Được xếp hạng 0 5 sao
13%
40.000 
45.000 

Các sản phẩm khác/ Đồ dùng nhà bếp

Miếng rửa chén bằng xơ mướp tự nhiên…

Được xếp hạng 0 5 sao
22.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
28.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Muỗng gỗ dừa – coconut wooden spoon

19%
Được xếp hạng 0 5 sao
24%
17.000 
21.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Muỗng gỗ mun – ebony wooden spoon

14%
Được xếp hạng 0 5 sao
14%
18.000 
21.000 
25%
Được xếp hạng 0 5 sao
33%
120.000 
160.000 
25%
Được xếp hạng 0 5 sao
33%
120.000 
160.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Nĩa gỗ dừa – coconut wooden fork

19%
Được xếp hạng 0 5 sao
24%
17.000 
21.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Nĩa gỗ mun – ebony wooden fork

14%
Được xếp hạng 0 5 sao
14%
18.000 
21.000 

Các sản phẩm khác/ Đồ dùng nhà bếp

Ống hút tinh bột gạo – flour straws

14%
Được xếp hạng 0 5 sao
17%
60.000 
70.000 

Các sản phẩm khác/ Đồ dùng nhà bếp

Ống hút tre tự nhiên – bamboo straws

13%
Được xếp hạng 0 5 sao
11%
4.500 
5.000 
20%
Được xếp hạng 0 5 sao
25%
120.000 
150.000 
35%
Được xếp hạng 0 5 sao
54%
130.000 
200.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
399.000 

Dao, Muỗng, Nĩa, Đũa, Muôi

Set Thần Tài – Quà Tặng Tết Độc…

Được xếp hạng 0 5 sao
369.000 
17%
Được xếp hạng 0 5 sao
17%
50.000 
60.000 
25%
Được xếp hạng 0 5 sao
33%
15.000 
20.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
660.000 
20%
Được xếp hạng 0 5 sao
20%
320.000 
400.000 
10%
Được xếp hạng 0 5 sao
10%
90.000 
100.000 
7%
Được xếp hạng 0 5 sao
7%
280.000 
300.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
330.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
110.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
170.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
350.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
200.000